Esttools
Liising Trüki

Järelmaks 

Est Tools Hooldus OÜ pakub teatud juhtudel enda poolt finantseeritavat järelmaksu. Järelmaksu võimalikkuse otsustab Est Tools Hooldus OÜ. Kasutades Est Tools Hooldus OÜ poolt finantseeritavat järelmaksu, kuulub kaup Est Tools Hooldus OÜ-le kuni kõikide osamaksete tasumiseni. 

Kõik seadmega seotud hooldus-, remondikulud, vargus, hävimine ning muud kulud katab klient. Klient on kohustatud tagama seadme heaperemeheliku kasutamise ning hoidmise. Klient kohustub seadme varguse, kadumise ning kasutuskõlbmatuks muutumisel teatama sellest koheselt Est Tools Hooldus OÜ-le ning tasuma Est Tools Hooldus OÜ poolt väljastatud arve seadme jääkväärtuses 14 päeva jooksul.


 
 
esttools.ee